Opakované školení:

Při zahájení jsou řidiči na učebně školitelem seznámeni s osnovou školení, je provedena prezentace s podpisy řidičů. Probíhá opakování učiva a seznámení s novými předpisy. Výuka je prováděna výkladem, promítáním na zpětném projektoru, čtením z nových předpisů a videokazetami. Na závěr provede školitel přezkoušení formou testů. Po úspěšném složení zkoušky vystaví školitel řidičům Kupon o provedeném školení a přezkoušení s vyznačením datumu platnosti průkazu obsluh manipulačních vozíků.